นอกจากจะได้รับความเพลิดเพลินจากการท่องเที่ยวแล้ว ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะคืนสิ่งดีๆ กลับไปให้สังคมบ้าง ในแบบฉบับนักท่องเที่ยวหัวใจสีเขียว