มาดูวิธีซักผ้าแบบ รักผ้า รักน้ำ
และรักโลกกันดีกว่า เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เราอาจมองข้าม แต่เมื่อทำได้
คุณก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้นำเทรนด์รักโลกและรักษ์สิ่งแวดล้อมตัวจริงคะ