กิจกรรมง่ายๆ ที่ทำแล้วสุขใจ ทั้งผู้ให้และผู้รับ

มอบความห่วงใยโดยการสร้างบ้านและสาธารณูปโภคเพื่อผู้ประสบภัยธรรมชาติ
ส่งต่อรอยยิ้มผ่านการร่วมแรงร่วมใจดูแลแปลงเกษตรอินทรีย์ แหล่งอาหารปลอดสารพิษของชุมชน
ให้ความรักแก่ท้องทะเลด้วยการอาสาดูแลแนวปะการังและช่วยสัตว์ทะเล
หยิบยื่นความสุขแก่สัตว์ตัวเล็ก ๆ ด้วยการปลูกป่าชายเลน
แบ่งปันเสียงหัวเราะกับเด็กๆ ในบทบาทครูอาสา