ย้อนอดีตไปเมื่อราว ๓๐ ปีก่อน พื้นที่แถวตลาดบางน้ำผึ้งเคยได้ รับรางวัลแหล่งท่องเที่ยวอากาศดีติดอันดับ ๑ ใน ๓ ของเอเชีย จากนิตยสารไทม์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑ พื้นที่บริเวณตลาดบางน้ำผึ้ง โอบล้อมด้วยแม่น้ำเจ้าพระยา ดินรอบ ๆ มีความอุดมสมบูรณ์ ชาวบางน้ำผึ้งจึงนิยมทำสวนในบริเวณนี้อย่างหนาแน่น ส่งผลให บางน้ำผึ้งมีอากาศบริสุทธิ์ มีผู้คนนิยมเดินทางมาพักผ่อนเสมอ เมื่อเค้าลางของแหล่งท่องเที่ยวกำาลังมาเยือน ประชาคม ชาวบางน้ำผึ้งจึงประชุมกันเพื่อหาแนวทางกำหนดอนาคตให้กับ บางน้ำผึ้ง จนกระทั่งสรุปร่วมกันว่าคนในพื้นที่ต้องการตลาดน้ำ เป็นจุดเริ่มต้นของตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง