อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย นอกจากปราสาทพนมรุ้งซึ่งเป็นที่รู้จักกันในด้านสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่นและสวยงาม ประกอบกับปรากฏการณ์พระอาทิตย์ส่องตรง 15 ช่องประตู และงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำในทุกๆ ปีแล้วนั้น ยังมีโบราณสถานอื่นๆ ใกล้เคียงที่น่าสนใจอีกได้แก่ ประสาทเมืองต่ำ, บารายเมืองต่ำ, กุฏิฤาษีหนองบัวราย, กุฎิฤาษีโคกเมือง และปราสาทบ้านบุ ซึ่งโบราณสถานเหล่านี้ล้วนมีรูปแบบศิลปะขอมในประเทศไทย ที่มีอายุสมัยอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15-18 และมีตำแหน่งที่ตั้งอยู่บนเส้นทางราชมรรคา อันเป็นเส้นทางสำคัญในอดีตที่เชื่อมระหว่าง เมืองพระนคร ของกัมพูชา มายังประสาทพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

 

ที่อยู่ : ตู้ ปณ.3 ปท.นางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์ติดต่อ : 044-666-251-2
แฟกซ์ : 044-666-252
อีเมล์ : phanomrungoffice@yahoo.co.th
เว็บไซต์ : –