น้ำตกทีลอซู เป็นน้ำตกภูเขาหินปูนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีความสูงประมาณ 120 เมตร ความยาวตามแนวลาดเอียงประมาณ 220 เมตร ทีหล่อชู เป็นภาษากะเหรี่ยง แปลว่า “น้ำตก” แต่ภายหลังเรียกเพี้ยนเป็น ทีลอซู แปลว่า “น้ำตกดำ” สายน้ำแห่งนี้เกิดจากลำห้วยหลัก 2 สาย คือ ห้วยทีเครโกร และห้วยกล้อทอ ไหลผ่านช่องเขาขาด กลายเป็นน้ำตกทีลอซู อันเป็นผลิตผลความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าธรรมชาติ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของลำน้ำแม่กลอง ที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิตทั้งมนุษย์และสัตว์ในผืนป่าแห่งนี้

 

ที่อยู่ : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ตำบลหนองหลวง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 63170
เบอร์ติดต่อ : 055-508-780 , 088-427-5272
แฟกซ์ : –
อีเมล์ : umphangtakupm@gmail.com
เว็บไซต์ : –