เส้นทางนี้จะพาไปย้อนรอยตำนาน เมืองเก่าตะกั่วป่า เดินเล่นหรือปั่นจักรยานชมความงดงามของสถาปัตยกรรมโบราณ วิถีชีวิตดั้งเดิม เรียนรู้การทำขนมและอาหารที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ ต่อด้วยการไปเยือน ศูนย์ทอผ้าซาโอริ ชมศิลปะการทอผ้าเก่าแก่แบบญี่ปุ่น ไปเรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ พายเรือคายัคชมธรรมชาติป่าชายเลน เดินเล่นชายหาดที่ บ้านท่าดินแดง ปิดท้ายเส้นทางที่ เกาะยาวน้อย และเกาะยาวใหญ่ สัมผัสความงามและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทั้งทางน้ำและทางบก ตามรอยวีถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านและเกษตรกรบนฝั่ง ดื่มด่ำกับทิวทัศน์อันสวยงามของเกาะต่าง ๆ ในอ่าวพังงา พร้อมเรียนรู้การใช้ชีวิตอันเรียบง่ายของคนเกาะยาว