เรนฟอเรสท์ รีสอร์ท รีสอร์ทธรรมชาติบนถนนสาย 12 จังหวัดพิษณุโลก ด้วยความตั้งใจที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเป็นมิตร เราจึงออกแบบบ้านพักให้ผสมผสานกลมกลืนกับธรรมชาติที่มีอยู่เดิม โดยรักษาต้นไม้และก้อนหินเดิมไว้ เราเล็งเห็นปัญหาขยะตามน้ำตกจึงได้ชักชวนพนักงานของเราไปเก็บขยะอย่างต่อเนื่อง ในปี 2549 เราได้ริเริ่มก่อตั้งชมรมรักษ์ลำน้ำเข็ก โดยทำงานร่วมกับนักเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่างๆในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ขยายผลสู่กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร เช่น ล่องแก่งเก็บขยะ เพื่อให้ชุมชนและนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสดูแลสิ่งแวดล้อม เราประกอบธุรกิจรีสอร์ทและร้านอาหารที่คำนึงถึงความปลอดภัยในการบริโภคของลูกค้า เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เราได้ศึกษาและน้อมนำแนวคิดวิถีเกษตรยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยจัดตั้งเรนฟอเรสท์ ฟาร์มขึ้นในปี 2553 เพื่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่า ลดการใช้สารเคมี มีการจัดการขยะ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนและผู้ที่สนใจรวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจนได้รับรองมาตรฐาน Organic Thailand และ PGS สองแควออร์กานิก อีกทั้งยังเป็นที่ศึกษาดูงานจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เราต้องการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้สังคม โดยเริ่มจากการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย การใช้ผลิตภัณฑ์ไร้สารเคมีและการอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ เพื่อความสมดุลและยั่งยืน

ที่อยู่ : 42 หมู่ 9 ถนนมิตรภาพ ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65220
เบอร์ติดต่อ : 055-293-085, 081-395-9575
แฟกซ์ : 055-293-086
อีเมล์ : rainforestthailand@yahoo.com
เว็บไซต์ : http://www.rainforestthailand.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

รวมที่พัก Eco Friendly ผู้ประกอบสายกรีน ฝากร้านใต้โพสต์นี้

แนะนำ 8 วัดสวย เมืองไทย ท่ามกลางธรรมชาติ

5 น้ำตกสวย สีฟ้าใส เขียวมรกต ในเมืองไทย

Go to Top