ร้านค้าหลังคามุงจากพร้อมอาหารที่ส่งกลิ่นหอมตั้งเรียงรายเต็มสวนมะพร้าว บริเวณท่าน้ำวัดก็มีเรือหลายลำพายมาขายของ เป็นเอกลักษณ์ของตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้ ตลาดริมคลองบางใบไม้ก่อตั้งโดยชุมชน เพื่อให้ชาวบ้านได้นำสินค้าของตนมาจำหน่าย เช่น ผักผลไม้สดจากสวน ขนมท้องถิ่น น้ำในกระบอกไม้ไผ่ ทางตลาดยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ คือการชมหนังตะลุงจากเยาวชนบางใบไม้ และการล่องเรือแจวชมวิถีชีวิตคนริมคลอง ได้ลอดผ่านอุโมงค์ต้นจาก อุโมงค์ธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ ตลาดน้ำแห่งนี้นอกจากจะทำให้อิ่มอร่อยกับอาหารแล้ว ยังกระจายรายได้ให้กับชุมชน และอนุรักษ์ธรรมชาติไปพร้อมกัน

Time Open

09.00-16.00 น. (เปิดเฉพาะวันอาทิตย์)

Address

ต. บางใบไม้ อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 84000

Tel

08 1607 4935

Website

https://www.facebook.com/talardnumpracharatbangbaimai/