ท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบ ไร้สิ่งรบกวนจิตใจของสวนโมกขพลาราม หรือวัดธารน้ำไหล ก่อตั้งโดยพระธรรมโกศาจารย์ หรือรู้จักในนาม พุทธทาสภิกขุ เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการฝึกสมาธิและเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ภายในวัดมีบริเวณกว้าง ร่มครึ้มด้วยต้นไม้ใหญ่ มีมุมให้ศึกษาธรรมะมากมาย เช่น โรงมหรสพทางวิญญาณ ภายในมีภาพวาด บทกวี เกี่ยวกับพุทธศาสนา ลานหินโค้ง พื้นที่สำหรับประกอบศาสนกิจของพระสงฆ์ และทำกิจกรรมทางศาสนา สระนาฬิเกร์ เป็นสระน้ำที่มีต้นมะพร้าว หนึ่งต้นอยู่ตรงกลาง เป็นปริศนาธรรมจากบทกล่อมลูกของท้องถิ่น ที่สอนเรื่องนิพพานและวัฏสงสาร

Time Open

-

Address

68/1 หมู่ 6 ต. เลม็ด อ. ไชยา จ. สุราษฎร์ธานี 84150

Tel

-

Website

https://www.suanmokkh.org/