จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกกลางสายน้ำ โอบล้อมด้วยป่าไม้เขียวขจี ณ สะพานแขวนวัดเขาพัง สะพานข้ามคลองพระแสง สร้างขึ้นจากลวดสลิง เพื่อให้ชาวบ้านขนส่งผลผลิตการเกษตรได้สะดวก ตั้งอยู่ใกล้กับวัดเขาพัง ทัศนียภาพโดยรอบของสะพานนั้นมีความร่มรื่นงดงาม มองไปยังปลายสะพานเห็นภูเขาเทพพิทักษ์ ภูเขารูปหัวใจ เป็นผลงานการสร้างสรรค์ของธรรมชาติที่แสนพิเศษ อีกฝั่งหนึ่งของสะพานมีหลาดคลองแสง แหล่งจำหน่ายสินค้าของชาวบ้าน ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางต้นไม้น้อยใหญ่ สร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนด้วยความสงบและเรียบง่ายของพื้นที่

Time Open

-

Address

วัดเขาพัง หมู่ 1 ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 84230

Tel

-

Website

-