ยามรุ่งเช้า พระอาทิตย์กำลังโผล่พ้นขอบฟ้า จะเห็นคลื่นทะเลหมอกปกคลุมไปทั่วบริเวณเจดีย์ที่ตั้งอยู่กลางยอดเขาราวกับลอยอยู่บนฟ้า ณ อุทยานเขานาในหลวง ซึ่งเป็นสำนักสงฆ์ สถานที่ปฏิบัติธรรม และที่ประดิษฐานของพุทธศิลาวดี เจดีย์ศิลาแลงจากกำแพงเพชร ตั้งอยู่บนเขาหินปูน มีต้นไม้ขึ้นล้อมรอบ ภายในบรรจุพระสารีริกธาตุ เปิดให้ผู้คนเข้ามาสักการะ นอกจากนี้ ยังมีรอยพระพุทธบาทให้ได้กราบไว้ และบริเวณทางเข้ามีซุ้มประตูพุทธวดี 9 ยอด ด้วยตำแหน่งที่ตั้ง เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นแสงจะส่องผ่านประตูพอดี เป็นภาพสวยงามที่ให้ทั้งความสงบและความสุขใจ

Time Open

-

Address

ตำบล ต้นยวน อำเภอ พนม สุราษฎร์ธานี 84260

Tel

-

Website

-