สัมผัสความงามของผ้าทอน้ำมอญ ผ้าฝ้ายทอมือย้อมด้วยสีธรรมชาติ ที่ได้รับเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดลำปาง โดยงานหัตถกรรมนี้เกิดจากการรวมกลุ่มของชาวบ้านที่ร่วมกันนำภูมิปัญญาการทอผ้าที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ อย่างการคั่นลายด้วย “ไก” ทำให้มีลายเกลียวนูนออกมาจากเนื้อผ้า ผสมผสานกับความคิดแปลกใหม่ด้วยการออกแบบลวดลายในทางขวาง ซึ่งแตกต่างจากเดิมที่เป็นทางยาว จนกลายเป็นผ้าทอผืนสวยที่ต่อยอดทำเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้อีกมากมาย ผ้าทอน้ำมอญจึงเป็นผลงานที่อนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมและส่งเสริมความคิดร่วมสมัยเข้าไปพร้อมกัน

Time Open

-

Address

บ้านศรีดอนมูล, ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง, 52240

Tel

08 3895 5963

Website

-