เรียนรู้วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และหัวใจนักอนุรักษ์ของชนเผ่า “ชาวชอง” บ้านช้างทูน ชุมชนที่มุ่งนำเสนอวิถีถิ่นและวัฒนธรรมการพึ่งพาธรรมชาติ ในรูปแบบของนิเวศพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่อัดแน่นด้วยกิจกรรมเรียนรู้สนุก ๆ ทั้งการร่อนพลอย พอกโคลนขาว ผ่อนคลายกับสปาสุ่มไก่ด้วยสมุนไพรกว่า 32 ชนิด เดินชมธนาคารสีเขียว ศึกษาพรรณไม้และพืชสมุนไพรหายาก นั่งรถซาเล้งเจอร์ไปเรียนรู้การทำฝายชอง และภูมิปัญญาการจักสานจากต้นคลุ้ม โดยชาวบ้านจะเชิญชวนให้ผู้มาเยือนร่วมกันปลูกต้นคลุ้มคืนสู่ป่า เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและมรดกวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน

Time Open

-

Address

ที่อยู่ ต. ช้างทูน อ. บ่อไร่ จ. ตราด 23140

Tel

09 0124 9068

Website

-