ชุมชนเล็ก ๆ ที่มีเรื่องราววิถีชีวิตและวัฒนธรรมน่าสนใจให้ค้นหา ให้ความสำคัญกับธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต ทุกวันนี้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ร่วมใจกันแบ่งปันความรู้ให้นักท่องเที่ยว โดยมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และกิจกรรมน่าสนุกมากมายที่ทำให้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น ทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ไม่ว่าจะเป็น การนวดกัวซา งานฝีมือทำพวงมโหตร ปั่นจักรยานชมสวนเกษตรอินทรีย์ สวนมะพร้าว เรียนรู้การทำขนมไทยจากมะพร้าว ชิมกาแฟมะพร้าว แกงไก่กะลาสูตรพิเศษ และไปเยี่ยมชมของโบราณทรงคุณค่าบนพิพิธภัณฑ์บ้านร้อยเสา ที่ถ่ายทอดตัวอย่างวิถีชีวิตเรียบง่ายแต่งดงามของคนสมัยก่อนให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นและเรียนรู้

Time Open

-

Address

ต. ตะเคียนเตี้ย อ. บางละมุง จ. ชลบุรี 20150

Tel

09 8412 1712

Website

https://www.facebook.com/fatsangyakul/