เติมรอยยิ้มและสัมผัสวิถีชีวิตอันเรียบง่าย ณ ดินแดนสามน้ำที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ชุมชนบ้านห้วยแร้ง กับกิจกรรมท่องเที่ยววิถีถิ่นแบบใส่ใจสิ่งแวดล้อม ทั้งการล่องเรือตามรอยต้นครูซและป่าจาก เยี่ยมเยือนชุมชนคนหาปลา เรียนรู้ภาษาใจของหิ่งห้อย และการนำธรรมชาติรอบตัวมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างพอเพียง ทั้งการทำขนมจาก สบู่เปลือกมังคุด ข้าวห่อกาบหมาก เป็นการลดขยะพลาสติกและขยะธรรมชาติ เพื่อเรียนรู้ สัมผัสจริง พร้อมรับแรงบันดาลใจดี ๆ ในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นของขวัญติดไม้ติดมือกลับบ้าน

Time Open

-

Address

ต. ห้วยแร้ง อ. เมือง จ. ตราด 23000

Tel

08 9984 8044

Website

-