สนุกเรียนรู้ สัมผัสวิถีชุมชนที่มีวิถีเกษตรอินทรีย์และเศรษฐกิจแบบพอเพียง ในหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งเชื่อมโยงกับอาชีพของชาวบ้านในพื้นที่ อาทิ กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ เรียนรู้ ปลูกเอง กินเองในนาข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟ การทอผ้า ไหมมัดหมี่ลายผักกูดอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น หรือจะลงลึกกับการเรียนรู้ศิลปะของชุมชนที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีจากธรรมชาติ 100% เช่น ดอกไม้ เปลือกไม้ หรือแก่นไม้แห้งชนิดต่าง ๆ สามารถเพิ่มสีสันให้กับเนื้อผ้าแบบปลอดสารเคมีไม่ทำให้ระคายผิว อีกทั้งชาวบ้านร่วมกันคิดค้นการนำผืนผ้ามาหมักโคลนบารายที่มีอายุมากกว่า 100 ปี ทำให้สีสันติดทนนาน เนื้อผ้านุ่มสวมใส่สบาย แถมมีกลิ่นหอมจากไอดิน ไม่น่าแปลกใจหากจะยกให้บ้านโคกเมืองเป็นหมู่บ้านต้นแบบในการใช้ชีวิตแบบพอเพียง เป็นชุมชนสีเขียวที่มีแหล่งประวัติศาสตร์สำคัญ มีวัฒนธรรมเป็นของตนเอง มีภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนร่วมใจกันอนุรักษ์ทรัพยากรของตนให้คงอยู่อย่างยั่งยืน นับเป็นประสบการณ์สุขเรียบง่ายที่แสนประทับใจ

Time Open

-

Address

ต. จระเข้มาก อ. ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์ 31140

Tel

08 8193 8840

Website

http://www.bankokmuang.in.th/