ครึกครื้นคึกคักไปกับตลาดริมน้ำที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ 3 อำเภอ 2 จังหวัด ซึ่งประกอบไปด้วย อำเภอวัดเพลง อัมพวา และบางคนที โดยมีคลองแควอ้อมและคลองวัดประดู่ เป็นสายน้ำที่เชื่อมระหว่างสามอำเภอ และเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม อีกด้วย

Time Open

-

Address

ซ. บางสะแก ต. บ้านปราโมทย์ อ. บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120

Tel

-

Website

-