ศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันของสังคม เศรษฐกิจ และธรรมชาติของคุณตัน ภาสกรนที ในรูปแบบแกลเลอรีตกแต่งด้วยวัสดุเหลือใช้อย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วยโซน T of life เรื่องเล่าผ่านทุ่งชาและเส้นทางวิวัฒนาการของ “ชา” ที่ดำรงอยู่บนโลกมานานกว่า 5,000 ปี โซนเรียนรู้แบบอิชิตัน นำเสนอบทเรียนชีวิตของคุณตัน การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และโรงงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โซนสุดท้าย Tanland’s Secret ส่งต่อความรู้และความใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักและเข้าใจหลักการสร้างสมดุลในชีวิต

Time Open

10.00-16.00 น. (ปิดวันเสาร์)

Address

โรงงานอิชิตัน 111/1 หมู่ 4 ต. อุทัย อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

Tel

08 4438 7695

Website

https://www.facebook.com/tanland.ichitan/?fref=ts