คำว่า “หมากม่วง” เป็นชื่อที่คนเฒ่าคนแก่เรียก “มะม่วง” ในปัจจุบัน บ้านหมากม่วง คือฟาร์มที่ปลูกมะม่วงหลายสายพันธุ์บนพื้นที่ 250 ไร่ โดยเฉพาะมะม่วงน้ำดอกไม้ที่ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ ด้วยภูมิปัญญา และประสบการณ์ที่สั่งสมมานานหลายสิบปี รวมถึงความพิเศษของผืนดินปากช่อง ทำให้รสชาติอร่อยหอมหวาน ภายในฟาร์มมีร้าน Farm Shop จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งมะม่วงผลสด และเมนูมะม่วงอื่น ๆ เช่น ข้าวเหนียวมะม่วง พุดดิ้งมะม่วง ไอศกรีมมะม่วง น้ำมะม่วง มะม่วงอบแห้ง เป็นต้น “ทุกผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการแปรรูปจากมะม่วงและผลผลิตที่ทางฟาร์มสร้างสรรค์ขึ้น ไม่ใช่เพียงเพื่อส่งมอบสินค้าคุณภาพที่ดีให้กับลูกค้า แต่คือการรักษาไว้ซึ่งความภาคภูมิใจและคุณค่าของผืนดินเกษตรกรรมปากช่อง” คือแนวคิดของบ้านหมากม่วงที่ส่งผลต่อวิถีเกษตรอันยั่งยืนให้กับผืนแผ่นดินไทย

Time Open

08.30-17.00 น. (ปิดวันอังคาร)

Address

60/3 หมู่.5 ซ. บ้านเขาแคบ ต. หนองน้ำแดง อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา 30450

Tel

09 4521 1121

Website

https://m.facebook.com/KhaoYaiTheMangoHouseFarm?fref=ts&_rdr