ปราสาทไม้แกะสลักแสนวิจิตรที่ใหญ่ที่สุดในโลก สูงตระหง่านอยู่บนชายหาดแหลมราชเวช เป็นผลลัพธ์จากจินตนาการผสานกับต้นทุนแห่ง “ความเพียร” เพื่อถ่ายทอดปรัชญาทางศาสนาสู่สายตาชาวโลก ผ่านสถาปัตยกรรมทรงไทยจตุรมุขแกะสลักจากไม้ทั้งหลัง ที่สร้างขึ้นโดยกรรมวิธีการเข้าเดือย ตอกสลัก เข้าลิ่ม เข้าหางเหยี่ยว ตามศิลปะสมัยอยุธยาตอนต้นจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ แสดงถึงภูมิปัญญาช่างไทยโบราณที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน และภายในปราสาทยังมีลักษณะเป็นโถงใหญ่เปิดโล่งรับลม รับแสงจากธรรมชาติช่วยประหยัดพลังงาน จึงนับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ร่วมสมัยที่สร้างสรรค์โดยฝีมือมนุษย์ ควรค่าแก่การชื่นชมและอนุรักษ์อย่างแท้จริง

Time Open

08.00-18.00 น.

Address

206/2 หมู่ที่ 5 ถ. พัทยา-นาเกลือ ต. นาเกลือ อ. บางละมุง จ. ชลบุรี 20150

Tel

08 1350 8709 , 0 3811 0653

Website

http://www.sanctuaryoftruth.com/