เรือนไทยไม้สักที่งดงามถูกโอบล้อมด้วยความร่มรื่นของต้นไม้ เป็นกำแพงธรรมชาติที่กั้นความอึกทึกจากภายนอกได้อย่างดี คงไว้แต่ความสงบของพิพิธภัณฑ์ ที่จัดแสดงสถาปัตยกรรมและวัตถุโบราณอันเป็นสมบัติของ เจมส์ เอช. ดับเบิลยู ทอมป์สัน นักธุรกิจชาวอเมริกัน ผู้ก่อตั้งบริษัท อุตสาหกรรมผ้าไหมไทย จิม ทอมป์สัน โดยศิลปวัตถุที่จัดแสดงนั้นมีทั้งของไทยและต่างประเทศ เช่น พระพุทธรูปสมัยต่าง ๆ เครื่องกระเบื้องเคลือบจีน ภาพจิตรกรรมโบราณเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ผ้าพระบฏ บริเวณพิพิธภัณฑ์ยังมีการสาธิตการทอผ้า มีร้านอาหาร ร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ทำให้ผู้เยี่ยมชมนอกจากจะได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศโดยรอบแล้ว ยังได้สัมผัสความงดงามเหนือกาลเวลาของผลงานศิลปะทุกชิ้นด้วยเช่นกัน

Time Open

09.00-18.00 น.

Address

6 ถ. พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Tel

0 2216 7368

Website

http://www.jimthompsonhouse.com/