พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดตั้งเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้เกี่ยวกับผ้า ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยนำเสนอผ่านนิทรรศการและการจัดกิจกรรมหมุนเวียน มีนิทรรศการผ้าบาติกในพระปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวา จัดแสดงผ้าบาติกที่พระองค์ทรงสะสมไว้ เมื่อครั้งเสด็จเยือนชวา เพื่อเจริญสัมพันธไมตรี โดยผู้เข้ามาเยี่ยมชมสามารถเรียนรู้วิธีการทำผ้าบาติกผ่านวีดิทัศน์ได้ ผ้าทุกผืนและวัตถุที่จัดแสดงอยู่นี้ล้วนเป็นเครื่องบันทึกประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า ที่จะทำให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ความงดงามของผืนผ้าในอดีตและเรื่องราวความเป็นมาของผ้าไทยด้วยเช่นกัน

Time Open

09.00-16.30 น.

Address

พระบรมมหาราชวัง ถ. หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel

0 2225 9430 , 0 2225 9420

Website

http://www.qsmtthailand.org/th/