นั่งกระเช้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปเยี่ยมชมวัดไทย ที่มีสถาปัตยกรรมโกธิคแบบตะวันตกหนึ่งเดียวในประเทศ ซึ่งเคยเป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญกุศลของรัชกาลที่ 5 ในช่วงเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับที่พระราชวังบางปะอิน โดดเด่นด้วยตัวอาคารพระอุโบสถ ลักษณะเหมือนโบสถ์คริสต์สีเหลือง มียอดโดมปลายแหลม ภายในจะพบฝาผนังประดับกระจกสีสันงดงาม ประดิษฐาน “พระพุทธนฤมลธรรโมภาส” มีฐานชุกชีรูปแบบเดียวกับที่ตั้งไม้กางเขน เป็นส่วนผสมลงตัวทางประวัติศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ และฝีมือของศิลปินชั้นเอกในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่ยังทรงคุณค่ายาวนานมาจนถึงทุกวันนี้

Time Open

-

Address

บางปะอิน ต. บ้านเลน อ. บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา 13160

Tel

-

Website

http://www.watniwet.com/