อิ่มตา อิ่มใจกับความงดงามของพุทธศิลป์ ณ วัดร่องเสือเต้น ผลงานศิลปะประยุกต์โดยคุณพุทธา กาบแก้ว หรือ สล่านก ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย ที่บรรจงสร้างสรรค์พระวิหารให้มีเอกลักษณ์น่าจดจำ ด้วยโทนสีน้ำเงินฟ้าตัดกับสีทอง เสริมลวดลายอันพลิ้วไหวสวยงามในทุกรายละเอียด โดยเฉพาะบันไดพญานาคที่มีความประณีตอ่อนช้อย ซึ่งได้นำรูปแบบผลงานของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ มาประยุกต์ใช้ ภายในจะพบความโดดเด่นของ “พระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ” พระประธานสิงห์หนึ่งสีขาวมุก ล้วนเป็นพุทธบูชาที่บ่งบอกถึงพลังศรัทธาและความอุตสาหะอย่างสูงส่ง

Time Open

08.00–18.00 น.

Address

บ้านร่องเสือเต้น 306 หมู่ที่ 2 ต. ริมกก อ. เมือง จ. เชียงราย 57000

Tel

08 2026 9038

Website

-