ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์และศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านสู่ความเป็นเลิศ ที่จะจุดประกายแรงบันดาลใจทางภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ ผ่านการจัดแสดงงานหัตถศิลป์ไทยและนานาชาติอันงดงาม ไม่ว่าจะเป็น เครื่องทอ ผ้าไทย พัสตราภรณ์  โขนแต่ละประเทศ ผลิตภัณฑ์นวัตศิลป์สุดสร้างสรรค์ อย่างชุดผ้าฝ้ายที่ผ่านกระบวนการผลิตแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สวมใส่สบาย ระบายความร้อนได้ดี เหมาะกับสภาพภูมิอากาศของไทย อีกทั้งมีร้านค้าจำหน่ายงานหัตถศิลป์ทุกประเภท ให้เลือกอุดหนุนชุมชนหัตถกรรมในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมคุณค่าผ้าไทย สืบสานงานหัตถศิลป์ไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทยต่อไป

Time Open

08.00-17.00 น.

Address

3309 ต. โพธิ์แตง อ. บางไทร จ. พระนครศรีอยุธยา 13290

Tel

0 3536 7054

Website

https://www.sacict.or.th/th