สูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดในพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ ที่บรรจุธรรมชาติไว้ทุกตารางนิ้ว ก้าวแรกที่เข้าไปจะได้พบกับกำแพงเมล็ดพันธุ์ต้นกำเนิดของต้นไม้นานาชนิด จากนั้นไปชมภาพยนตร์สั้นและนิทรรศการเกี่ยวกับการดูแลป่าเพื่อให้เข้าใจเรื่องการดูแลธรรมชาติมากขึ้น แล้วมาสัมผัสความเขียวขจีจากของจริงด้วยการลัดเลาะไปตามทางเดินชมเรือนยอดไม้ไล่ระดับความสูงจากพื้นดิน 5 ระดับ ให้ผู้มาเยือนค่อย ๆ เรียนรู้และทำความเข้าใจสังคมของป่าไปทีละนิด ซึ่งพื้นที่ป่าประกอบด้วยพืชหลายประเภท ทั้งพืชป่าดิบ ป่าเบญจพรรณ ป่าน้ำตก และ ป่าตาล นอกจากนี้แล้ว ยังมีสัตว์ประเภทนกและไก่อาศัยอยู่ เป็นสิ่งที่บ่งบอกความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ จากนั้นก้าวตามทางเดินไปเรื่อย ๆ จะถึงหอชมป่า จุดชมวิวมุมสูงที่จะทำให้ทุกคนได้เห็นว่าธรรมชาติของป่าผืนใหญ่นี้ สวยงามและยิ่งใหญ่มากเพียงใด

Time Open

09.00-18.00 น. (ปิดวันจันทร์)

Address

81 ถ. สุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

Tel

0 2136 6380

Website

http://www.pttreforestation.com/Home.cshtml