แต่งชุดไทยห่มสไบ แล้วมาเดินเที่ยวซึมซับบรรยากาศย้อนยุค ณ สวนไทยพัทยา แหล่งท่องเที่ยวที่รวบรวมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีไทยทั้ง 6 ภูมิภาค มาให้ทุกคนได้ย้อนวันวาน เก็บเกี่ยวความสุขในวิถีไทยเดิมกับกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น นั่งรถม้าลำปาง ล่องเรือโบราณเที่ยวตลาดน้ำ ชมการแสดงทางวัฒนธรรม สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยสมัยก่อน ด้วยการลิ้มรสอาหารตำรับชาววัง สานปลาตะเพียน ทอผ้าไหม ตลอดจนทดลองดำนา เรียนรู้ศาสตร์พระราชาด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เพื่อร่วมอนุรักษ์มรดกทางภูมิปัญญาและประเพณีอันล้ำค่าของไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินสืบไป

Time Open

09.00-18.00 น.

Address

313/1 หมู่ 6 ต. ห้วยใหญ่ อ. บางละมุง จ. ชลบุรี 20150

Tel

08 8099 8788

Website

https://www.facebook.com/suanthaipattaya