ปราสาทหินทรายสีชมพูเก่าแก่ทรงคุณค่าศิลปะขอมโบราณที่สร้างผ่านกาลเวลา ความเชื่อและความศรัทธาในศาสนา ลวดลายแกะสลักบ่งบอกเรื่องราวความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ สะท้อนความยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรโบราณที่ปรากฏอยู่บนยอดเขาพนมรุ้ง ยอดภูเขาไฟที่ดับสนิทตั้งแต่อดีตกาล รายล้อมด้วยภูมิทัศน์ที่สวยงามตามธรรมชาติ ขับให้ปราสาทหินพนมรุ้งมีความโดดเด่นและสง่างาม ในช่วงเดือนเมษายนและกันยายนของทุกปี จะเกิดปรากฏการณ์แสงของพระอาทิตย์ขึ้น และเดือนมีนาคมและตุลาคมจะมีปรากฏการณ์แสงของพระอาทิตย์ตก โดยแสงจะลอดทะลุประตูทั้ง 15 บาน ของปราสาทหินพนมรุ้ง เปรียบเสมือนเป็นอุโมงค์ยาวราว 76 เมตร นอกจากการได้มาเยี่ยมชมร่องรอยอารยธรรมโบราณท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว ยังได้สัมผัสความสงบสุขที่ผสานสมดุลแห่งธรรมชาติ ชุมชน ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้กลายเป็นหนึ่งเดียวอีกด้วย

Time Open

06.00–18.00 น.

Address

ต. ตาเป๊ก อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. บุรีรัมย์ 31110

Tel

0 4466 6251

Website

https://www.facebook.com/prasathinphanomrung