ผืนป่าที่รายล้อมด้วยภูเขาเตี้ย ๆ มีแม่น้ำมูล แม่น้ำโขง และลำโดมน้อยไหลผ่าน ช่างเป็นพื้นที่ป่าที่มีธรรมชาติงดงาม โดดเด่นด้วย แก่งตะนะ ลักษณะเป็นโขดหินทรายขนาดน้อยใหญ่ สีนิลดำ โผล่ขึ้นมาเป็นเกาะกลางแม่น้ำมูล มีหลุม โบก ซอก หลืบที่เกิดจากกระแสน้ำอันเชี่ยวกรากไหลกัดเซาะลงไปตามร่องหิน กระจายอยู่เต็มพื้นที่ เป็นความมหัศจรรย์กลางลำน้ำที่ไม่ได้มีแค่ความงดงาม แต่ยังหล่อเลี้ยงชีวิตชาวประมงท้องถิ่น ด้วยภายใต้ลำน้ำมีโพรงถ้ำหลายแห่ง จึงทำให้มีปลามาอาศัยอยู่บริเวณนี้เป็นจำนวนมาก ภายในอุทยานฯ ยังมีน้ำตกตาดโตนให้เที่ยวชม มีสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในภาคอีสาน ซึ่งเป็นจุดชมวิวสองฟากฝั่งของแม่น้ำมูลเหนือแก่งตะนะ และทอดเชื่อมสู่ผืนป่าเขียวขจีให้เดินข้ามเข้าไปชมธรรมชาติบนดอนตะนะได้อย่างเพลิดเพลิน

Time Open

08.00 -17.00 น.

Address

อ. สิรินธร จ. อุบลราชธานี 34350

Tel

0 4525 2722

Website

http://portal.dnp.go.th/