ซึมซับความงามทางธรรมชาติของชุมชนบ้านท่าระแนะ ชุมชนตัวอย่างด้านการรักษาผืนป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์ ที่เปิดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวจากผืนป่า ผืนน้ำ และวิถีชีวิตผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการทำขนมพิมพ์ข้าวตอก ทำผ้ามัดย้อมลูกตะบูน ล่องเรือผ่านอุโมงค์ 3 ป่า ศึกษาธรรมชาติป่าโกงกาง ป่าจาก และป่าตะบูน ชิมชาร้อยรู ชาจากหัวร้อยรูสุดยอดสมุนไพรท้องถิ่น ตื่นตาตื่นใจกับความมหัศจรรย์ของ “ลานตะบูน” ลานรากไม้ธรรมชาติอันกว้างใหญ่ ที่เกิดจากการซ้อนทับกันของรากต้นตะบูน และร่วมกันอนุรักษ์วิถีถิ่นด้วยการปล่อยปูคืนสู่ธรรมชาติ ปลูกต้นโกงกาง สร้างคอนโดปู เพื่อรักษาทรัพยากรชุมชนให้คงอยู่ต่อไป

Time Open

-

Address

ต. หนองคันทรง อ. เมือง จ. ตราด 23000

Tel

08 1161 6694

Website

https://www.facebook.com/pg/bantharanae/posts/?ref=page_internal