จากการค้นคว้าทางประวัติศาสตร์เชื่อว่า เมืองเชียงแสนเป็นเมืองแรก ๆ ในยุคก่อร่างสร้างอาณาจักรล้านนา ซึ่งในช่วงเวลาต่อมา ได้มีการย้ายศูนย์กลางอำนาจไปยังเมืองต่าง ๆ จนไปหยุดอยู่ที่เมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งการสถาปนาอำนาจที่แท้จริงของอาณาจักรล้านนา แต่ในขณะเดียวกัน เมืองต่าง ๆ ก็ยังคงเป็นเมืองสำคัญซึ่งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับเมืองเชียงแสน ในปัจจุบันสร้างบนพื้นที่เดิมของเมืองโบราณขนาดใหญ่ที่มีชื่อว่า “หิรัญนครเงินยางเชียงแสน” ทำให้เมืองเชียงแสนในวันนี้ เป็นเมืองยุคปัจจุบันที่ทับซ้อนกับเมืองโบราณอายุหลายร้อยปี มีโบราณสถานแทรกแซมอยู่ตามส่วนต่างๆ ของเมืองอย่างกลมกลืน มีวัดวาอารามสำคัญหลายแห่ง เช่น วัดพระธาตุดอยปูเข้า บนดอยเชียงเมี่ยง ชมพระวิหารอายุกว่าพันปี พระพุทธรูปพระเจ้าเชียงแสน และทิวทัศน์ของสามเหลี่ยมทองคำ วัดพระธาตุจอมกิตติ ปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเชียงแสน วัดพระธาตุเจดีย์หลวง วัดป่าสัก วัดพระธาตุผาเงา ฯลฯ ที่ยังคงความงามเหนือกาลเวลาท่ามกลางภูมิทัศน์ร่มรื่น สะอาดตา โดยทางเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสนจัดให้มีบริการรถรางเที่ยวชมโบราณสถาน พร้อมผู้บรรยายตำนานเมืองให้ฟังแบบเต็มทุกอรรถรส เพื่ออนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์และสิ่งแวดล้อมโดยรอบให้คงอยู่เช่นนี้เรื่อยไป

Time Open

-

Address

ต. เวียง อ. เชียงแสน จ. เชียงราย 57150

Tel

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอำเภอเชียงแสน 0 5377 7287

Website

https://her.is/2VnzTZi