ร้านรวงริมสองฝั่งคลอง ผู้คนเดินขวักไขว่ ร้านชากาแฟ ของที่ระลึกน่ารัก อาหารอร่อยทั้งบนเรือและบนบก ใครเลยจะรู้ว่า ตลาดน้ำอัมพวา ยังมีพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นที่ตั้งของ โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ โดยมีวัตถุประสงค์เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเกษตร และการมีส่วนร่วมกับชุมชนริมน้ำอัมพวา มีการเปิดหน้าร้าน ชื่อ “ร้านชานชาลา” จำหน่ายเครื่องดื่มต่าง ๆ รวมถึงเครื่องดื่มสูตรพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในนาม “ม่วงชื่นชานชาลา” น้ำดื่มสมุนไพรท้องถิ่นของอัมพวา ภายในโครงการยังมีห้องนิทรรศการ จัดแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนแม่กลองและอัมพวา มีลานจัดกิจกรรม อาทิ เรียนทำขนมไทย อาหารไทย จักสานใบมะพร้าว ทำยาหม่องสมุนไพร ชมการสาธิตทำน้ำตาลมะพร้าว และการทำเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น มีร้านค้าการจำหน่ายสินค้าท้องถิ่น รวมไปถึงอาหารท้องถิ่นต่าง ๆ ที่แห่งนี้นอกจากจะแบ่งปันโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ยังสร้างการมีส่วนร่วมให้ชุมชนรักษ์น้ำ รักษาวัฒนธรรม และเสน่ห์วิถีชีวิตชุมชนแม่กลอง และริมคลองอัมพวาให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

Time Open

08.30-16.30 น. (วันจันทร์-วันพฤหัสบดี) 08.30-19.00 น. (วันศุกร์) 08.30-21.00 น.(วันเสาร์-วันอาทิตย์)

Address

185-191 ต. อัมพวา อ. อัมพวา จ. สมุทรสงคราม 75110

Tel

0 3475 2245

Website

http://www.amphawanurak.com/