ให้เวลากับตนเองมาทำกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์ ณ บ้านเบญจรงค์บางช้าง แหล่งเรียนรู้ และรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทำเครื่องเบญจรงค์ และศิลาดลแห่งเมืองสมุทรสงคราม นำเสนอกิจกรรมสร้างความเพลินใจ ฝึกสมาธิแบบง่ายๆ ไปกับการลองเพ้นท์ลวดลายบนเครื่องเบญจรงค์ พร้อมฟังเรื่องราวเคล็ดลับการสร้างสรรค์ชิ้นงานอย่างละเอียดทุกขั้นตอนจากช่างฝีมือชุมชน ซึ่งมีแนวคิดในการลดมลพิษของแต่ละขั้นตอนของการผลิต โดยเน้นการประหยัดพลังงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติให้มากที่สุด อีกทั้งยังคำนึงถึงการนำวัสดุเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่ และลดการใช้วัสดุเพิ่มมลพิษแก่โลก อาทิ นำจอกชาศิลาดลคุณภาพเกรดบีมาใช้งานเป็นจอกผสมสีแทน หรือการคำนึงถึงความคุ้มค่าของการใช้พลังงานในการเปิดเตาอบแต่ละครั้ง เรียกได้ว่านอกจากจะใส่ใจในงานฝีมือบนผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายแล้วนั้น ก็ยังใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวด้วย

Time Open

08.30-18.00 น.

Address

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 325 ต. อัมพวา อ. อัมพวา จ. สมุทรสงคราม 75110

Tel

0 3475 1951 , 08 1883 9062

Website

http://www.baanbenjarong.com/