Home » กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกษตรริมโขงประมงพื้นบ้านเชียงคาน

เป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่มีการรวมตัวกันของชาวประมงจากการศึกษาวิจัย ที่ได้รับงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) ศูนย์เรียนรู้ (พิพิธภัณฑ์ชาวประมงเชียงคาน หรือประมงไทบ้าน) ชมนิทัศน์การของกลุ่มเรื่องราว ประวัติ ผลกระทบ ปลา เครื่องมือ อุปกรณ์หาปลา กิจกรรมการตอกลายวิถีประมง การแสตมป์วิถีประมงลงบนผ้า เสื้อ การฉลุวิถีประมง หลังจากนั้นลงเรือหาปลา
เรียนรู้ แลกเปลี่ยนวิถีวิตของชาวประมงแม่น้ำโขงด้วยการหาปลาด้วยวิธีไหลมอง (ข่าย) ชมทัศนียภาพสองริมฝั่งโขง การปลูกผักปลอดสาร ถ่ายภาพเมืองเชียงคานจากกลางแม่น้ำโขงที่เห็นพื้นหลัง (Background) ภูควายเงินที่งดงาม ดูพระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าหลังภูเขา สปป.ลาว โดยเฉพาะช่วง ชมนกกระยางบินเลียบน้ำกลับรังในช่วงเย็น ร่วมประกอบอาหารจากสัตว์น้ำที่จับได้และรับประทานพร้อมแลกเปลี่ยนกับชาวประมง

ที่อยู่ บ้านเชียงคาน หมู่ 1 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110

Tel 089-021-2004

Fax *

เว็บไซด์ www.facebook.com/HugChiangkhan/

อีเมลล์ rakchiangkhan@gmail.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

รวมที่พัก Eco Friendly ผู้ประกอบสายกรีน ฝากร้านใต้โพสต์นี้

แนะนำ 8 วัดสวย เมืองไทย ท่ามกลางธรรมชาติ

5 น้ำตกสวย สีฟ้าใส เขียวมรกต ในเมืองไทย

Go to Top