Home » กลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำมูล โฮมสเตย์บ้านสุขสมบูรณ์

บ้านสุขสมบูรณ์ติดกับอุทยานแห่งชาติทับลานเป็นภูเขาและเนินสูงเหมือนลอนลูกฟูกสลับซับซ้อนทั่วพื้นที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามอากาศเย็นสบายอุณหภูมิเฉลี่ย 27 องศาความสูงจากระดับน้ำทะเล 400-700 เมตร มีแม่น้ำสายเล็กๆไหลผ่านและเป็นต้นกำเนิดของลำน้ำมูลและลำน้ำบางปะกง มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์

บ้านสุขสมบูรณ์เดิมชื่อว่าบ้านห้วยขมิ้นเนื่องจากบริเวณหมู่บ้านติดกับลำห้วยขมิ้นซึ่งลำห้วยนี้จะมีต้นขมิ้นเหลืองกระจายรอบลำห้วยเป็นจำนวนมากจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านตามลักษณะลำห้วยที่มาตั้งถิ่นฐานบ้านห้วยขมิ้น เริ่มขึ้นกับตำบลสะแกราชอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาผู้คนกลุ่มแรกที่อพยพเข้ามาคือกลุ่มของนายพันธ์ กลุ่มของนายฤทธิ์ ย้ายมาจากอำเภอครบุรีและอำเภอปักธงชัยเพราะต้องการที่ดินทำกินจึงได้มาจับจองที่ดินเพื่อทำไร่ของตนเองในปีพศ. 2528 ประกาศเป็นหมู่บ้านขึ้นกับตำบลวังน้ำเขียวชื่อบ้านห้วยขมิ้น หมู่ที่ 12 มีการปกครองที่มีผู้นำคือประธานหมู่บ้านและในปีพ.ศ 2529 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายสมบูรณ์ ไทยวัชรมาตย์ ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมหมู่บ้านและเห็นว่าหมู่บ้านนี้มีความอุดมสมบูรณ์จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ใหม่ว่าบ้านสุขสมบูรณ์โดยท่านผู้ว่าให้เกียรตินำชื่อของ ท่านมาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้าน เพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งขณะนั้นหมู่บ้านสุขสมบูรณ์ได้เข้ามาอยู่ในการปกครองของตำบลวังน้ำเขียวอย่างเป็นทางการโดยถูกจัดให้เป็นหมู่ที่ 16 ต่อมาในปีพ.ศ 2536 ได้แยกจากตำบลวังน้ำเขียวเพื่อมาจัดตั้ง เป็นตำบลไทยสามัคคี และเรียกชื่อหมู่บ้านสุขสมบูรณ์หมู่ที่ 2 ตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาจนถึงปัจจุบัน

สโลแกน : สัมผัสโอโซนอันดับ 7 ของโลก ธรรมชาติอันหน้าทึ่ง ฟอกปอด กอดหมอก หยอกภูเขา

ที่อยู่ บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ 2 ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370

Tel 085-770-8091

Fax *

เว็บไซด์ *

อีเมลล์ *

บทความที่เกี่ยวข้อง

รวมที่พัก Eco Friendly ผู้ประกอบสายกรีน ฝากร้านใต้โพสต์นี้

แนะนำ 8 วัดสวย เมืองไทย ท่ามกลางธรรมชาติ

5 น้ำตกสวย สีฟ้าใส เขียวมรกต ในเมืองไทย

Go to Top