Home » การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก

ชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูกเป็นชุมชนเล็กๆ ที่ห้อมล้อมไปด้วยน้ำทะเลสีเขียว ทิศตะวันออกติดตำบลกำแพง ทิศเหนือติดตำบลแหลมสน ทิศใต้ติดตำบลละงู ทิศตะวันตกติดทะเลอันดามัน ชาวบ้านในชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูกรวมตัวกันเพื่อดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาซึ่งวัฒนธรรมประเพณีสร้างการเรียนรู้และเผยแพร่ และสร้างความร่วมมือของคนในชุมชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาร่วมกัน

ที่อยู่ 180 หมู่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110

Tel 081-154-0071 , 098-695-6461 , 092-634-8509

Fax *

เว็บไซด์ www.facebook.com/bo7luk/

อีเมลล์ kasna4967@gmail.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

รวมที่พัก Eco Friendly ผู้ประกอบสายกรีน ฝากร้านใต้โพสต์นี้

แนะนำ 8 วัดสวย เมืองไทย ท่ามกลางธรรมชาติ

5 น้ำตกสวย สีฟ้าใส เขียวมรกต ในเมืองไทย

Go to Top