Home » ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนกกสะทอน

“ภูลมโล” ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนกกสะทอน เป็นแหล่งชมนางพญาเสือโคร่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจนได้รับสมญานามว่า “ซากุระเมืองไทย” โดยภูลมโลถือเป็นจุดดึงดูดสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมเยือนชุมชนกกสะทอน มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ตามประวัติแล้วภูลมโลเป็นพื้นที่ภูเขารกร้าง หรือเรียกตามภาษาชาวบ้านว่าภูเขาหัวโล้น ยอดภูลมโลมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 1,661 เมตร มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี โดยความหมายแล้วคำว่า “ภูลมโล” หมายถึงภูเขาที่มีลมพัดตลอดเวลา การพัฒนาภูลมโลให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 โดยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าได้ชักชวนให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้นางพญาเสือโคร่งเพื่อเพิ่มศักยภาพพื้นที่ป่าและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ปัจจุบันภูลมโลมีต้นไม้นางพญาเสือโคร่ง จำนวนกว่า 160,000 ต้น บนพื้นที่กว่า 1,200 ไร่ ฤดูกาลท่องเที่ยวภูลมโลจะเป็นช่วงปลายเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยอดภูลมโลจะมีความสวยงาม ต้นนางพญาเสือโคร่งจะผลิดอก เบ่งบานทำให้ยอดภูลมโลกลายเป็นสีชมพู ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมและท่องเที่ยวในชุมชนกกสะทอน เพราะถึงแม้ว่าการขึ้นไปชมดอกนางพญาเสือโคร่งจะสามารถขึ้นชมได้หลายทางคือขึ้นทางอุทยานภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก บ้านภูทับเบิก จังหวัดเพชรบุรณ์ และตำบลกกสะทอน จังหวัดเลย แต่ที่ผ่านมาจะพบว่ามีนักท่องเที่ยวที่ตั้งใจมาชมดอกนางพญาเสือโคร่ง นิยมจะเดินทางขึ้นภูลมโลผ่านทางตำบลกกสะทอนมากกว่าเส้นทางอื่น

ที่อยู่ 291 หมู่ 1 ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

Tel 084-490-3169

Fax *

เว็บไซด์ www.facebook.com/phulomlo.koksathon/

อีเมลล์ yokachi2548@gmail.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

รวมที่พัก Eco Friendly ผู้ประกอบสายกรีน ฝากร้านใต้โพสต์นี้

แนะนำ 8 วัดสวย เมืองไทย ท่ามกลางธรรมชาติ

5 น้ำตกสวย สีฟ้าใส เขียวมรกต ในเมืองไทย

Go to Top