ประเทศไทยถือว่าโชคดีที่นครเก่าแก่ของประเทศอย่างอยุธยาหรือสุโขทัยที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาและการวิวัฒนาการของสยามประเทศ(ประเทศไทยในภายหลัง)สามารถยืนหยัดมาได้หลายศตวรรษ สถานที่เหล่านี้จึงอยู่ในอันดับต้นๆของสถานที่ที่ห้ามพลาดของประเทศไทยสำหรับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะกับคนที่สนใจในด้านประวัติศาสตร์ อย่างไรก็ตามการที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากทุกวันก็ทำให้มีความเสี่ยงที่แหล่งมรดกโลกเหล่านี้จะเกิดการเสื่อมโทรม

เพื่อจะอนุรักษ์สถานที่เหล่านี้ให้ชนรุ่นหลัง องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(อพท.)ได้จัดทำโครงการที่จะเปลี่ยนโฉมจังหวัดสุโขทัยและเมืองมรดกที่เกี่ยวข้องของศรีสัชนาลัยและกำแพงเพชรให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางมรดกโลกชั้นนำในเอเชีย อพท.คาดหวังที่จะบรรลุเป้าประสงค์นี้โดยการผนวกความพยายามระหว่างคนท้องถิ่นและเครือข่ายการพัฒนาในประเทศ เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

มีความคาดหวังว่าชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงอุทยานประวัติศาสตร์จะเข้าร่วมในโครงการนี้ โดยการนำเสนอสถานประกอบการเช่นโฮมสเตย์และสิ่งประกอบเพิ่มเติมเช่นร้านงานฝีมือ เพื่อที่พวกเขาจะสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม อพท.จะจับมือกับชาวบ้านเพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์ ‘มรดกพระร่วง’ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ท้องถิ่น ตัวอย่างเช่นเครื่องเซรามิกสังคโลก เครื่องเงินและโสร่ง ‘ตีนจก’ ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มชื่อเสียงของวัฒนธรรมท้องถิ่นและพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นไปด้วยในเวลาเดียวกัน อพท.ยังได้วางแผนที่จะนำเสนอการฝึกฝนสำหรับไกด์นำเที่ยวท้องถิ่นผู้มีความรอบรู้ในเรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและสามารถสื่อสารสิ่งเหล่านี้ไปยังนักท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผลคือเกิดนักท่องเที่ยวที่ได้รับการจุดประกายและสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติม

ในการสำรวจล่าสุดของนักท่องเที่ยวต่างชาติ 400 คนที่มาเยือนแหล่งมรดกโลกของประเทศไทย พวกเขาถูกถามถึงความคิดเห็นต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวข้องกับแหล่งมรดกโลก ไม่น่าแปลกใจเลยที่หัวข้อด้านสิ่งแวดล้อมเช่น ‘การทิ้งขยะลงถัง’ และ ‘มองเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม’ จะได้รับการเห็นด้วยอย่างท่วมท้น ในขณะที่หัวข้อด้านเศรษฐกิจและปัญหาสังคมไม่เป็นที่น่ากังวลมากนักสำหรับพวกเขา

เมืองประวัติศาสตร์และเมืองประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้รับการจดบันทึกเป็นอุทยานมรดกโลกของยูเนสโก ตั้งแต่ปี 2534 ทำให้บ่อยครั้งภูมิภาคนี้ถูกมองว่าเป็นอู่อารยธรรมของประเทศไทย จะเป็นเรื่องที่เหมาะสมแค่ไหนถ้าอพท.สามารถทำให้ความฝันเป็นจริงในการทำให้นครเก่าแก่เหล่านี้กลายเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและมรดกโลกในเอเชีย