เส้นทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบบ้านทุ่งหยีเพ็ง 

 

ทุ่งหยีเพ็ง เป็นชุมชนที่มีการจัดการท่องเที่ยวที่มีความเข้มแข็งของเกาะลันตา กระบี่ ที่มีการทำงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยวิถีชีวิตประจำวันเรียนรู้วิธีการปกป้องป่าชายเลนกับนักสื่อความหมายท้องถิ่น พักผ่อนกับการนั่งเรือกอนดอร่าผ่านป่าชายเลนและเรียนรู้การทำขนมไทยกับเจ้าบ้าน

 

 

โปรแกรมครึ่งวัน

เริ่มจากไปรับนักท่องเที่ยวที่โรงแรมบนเกาะลันตา เมื่อมาถึงศูนย์บริการท่องเที่ยวชุมชน รับฟังบรรยายสรุปจากไกด์ชุมชน ลงเรือชุมชนไปสำรวจป่าโปงกาง ระหว่างทางดูกิจกรรมหาหอยกาบ หรือการจับปลาชองชุมชนขึ้นอยู่กับกระแสน้ำ สนุกสนานกับการชมปูก้ามดาบหลากสี เดินไปตามเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนกับนักสื่อไกด์ชุมชน เดินทางต่อด้วยมอเตอร์ไซด์รับจ้างไปบ้านโฮมสเตย์ เพื่อทำอาหารทะเลที่จับมาได้ อร่อยอาหารจานเด็ดก่อนเดินทางกลับที่พัก