เส้นทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบบ้านห้วยฮี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

– บ้านห้วยฮี้เป็น 1 ในหมู่บ้านกะเหรี่ยงขาวที่เก่าแก่ ตัวหมู่บ้านตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองแม่ฮ่องสอนประมาณ 35 กิโลเมตร การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านจะต้องเดินทางโดยใช้รถ 4wd เท่านั้น

– บ้านห้วยฮี้มีทัวร์ 1 วัน คือเดินขึ้นยอดดอยปุยที่มีความสูง 1722 เมตร ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตรจากหมู่บ้าน เส้นทางสู่ยอดเขาถูกล้อมไปด้วยป่าคุ้มครองที่เคยเป็นพื้นที่ทำการเกษตรแบบหมุนเวียน พื้นที่โดยรอบพบกล้วยไม้ป่าจำนวนมาก ช่วงเวลาที่กล้วยไม้ป่าบานจะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม-เดือนเมษายน และชุมชนได้สร้างแคมป์ให้นักท่องเที่ยวสามารถตั้งแคมป์ค้างคืนได้ก่อนจะเดินทางขึ้นยอดดอยในเช้าวันถัดไป

– การเดินทางขึ้นยอดดอยปุยในตอนเช้าจะใช้เวลาประมาณ 5-2 ชั่วโมง

– ช่วงบ่ายใช้เวลาเดินกลับสู่หมู่บ้าน ใช้เวลาประมาณ 5-3 ชั่วโมง ในระหว่างทางคุณจะผ่านป่าชนิดต่างๆ เช่น ป่าฝน ฝ่าดิบแล้ง พื้นที่อนุรักษ์กล้วยไม้ป่า และสถานที่ที่คนในชุมชนพบซากเครื่องบิน

– เมื่อคุณถึงหมู่บ้าน คุณจะพบกับครอบครัวกะเหรี่ยง ได้เห็นถึงวัฒนธรรมการทอผ้า การย้อมผ้าจากสี ธรรมชาติ หลังจากนั้นก็เดินทางกลับตัวเมืองแม่ฮ่องสอน