– บ้านห้วยแก้วบนเป็น 1 ในหมู่บ้านกะเหรี่ยงขาวเก่าแก่ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของตัวเมืองแม่ฮ่องสอนประมาณ 35 กิโลเมตร การเดินทางเข้าหมู่บ้านจะต้องเดินทางโดยใช้รถ 4wd เท่านั้น

– บ้านห้วยแก้วบนมีทัวร์ 1 วัน เดินชมธรรมชาติที่ไม่เคยโดนทำลาย เส้นทางเริ่มจากทุ่งนาข้าว ช่วงเช้าจะเดินประมาณ 5-3 ชั่วโมง ผ่านพื้นที่ป่าผสมผลัดใบ ป่าไม้สัก และผลไม้นานาชนิด ในการเดินทางคุณจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตและวิธีการหาของป่ามาทำอาหาร

– เพลิดเพลินกับการทำอาหารในป่ากับไกด์ท้องถิ่น ช่วงบ่ายเดินประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง ไปหมู่บ้านห้วยแก้วบน หลังจากนั้นเดินชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน และเดินทางกลับตัวเมืองแม่ฮ่องสอน

– นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆในช่วงฤดูฝน เช่น การปลูกข้าว หรือ การเก็บเกี่ยวข้าวในช่วงเดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน