ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ปตท.

แหล่งความรู้เรื่องป่าที่คนในชุมชนเมืองอาจคิดว่าเป็นเรื่องห่างไกลแต่ที่จริงแล้วสามารถไปสัมผัสได้ง่าย ๆ ที่ป่าจำลองกลางกรุงที่ทำให้คนได้มาเรียนรู้เรื่อง “ป่านิเวศ” แล้วยังช่วย ปลูกจิตสำนึกให้รู้ถึงความสำคัญและรู้จักรักษาธรรมชาติ

ศูนย์การเรียนรู้ป่าในกรุง ปตท. ได้เปลี่ยนพื้นที่รกร้าง 12 ไร่ บนถนนสุขาภิบาล ให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวสำหรับการเรียนรู้มีการใช้พื้นที่ร้อยละ 75 ปลูกป่านิเวศที่สมบูรณ์ที่สำคัญคือมีการจำลองป่ากรุงเทพฯ ซึ่งในอดีต ก่อนที่จะกลายเป็นเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยป่าคอนกรีต พื้นที่แถบนี้เคยมีพันธุ์ไม้ดั้งเดิมหายากมากกว่า 250 ชนิด ซึ่งคนรุ่นหลังที่ได้มาเยี่ยมชมก็จะตระหนักว่าการพัฒนาวัตถุและพัฒนาเมืองโดยไม่ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติในอดีตที่ผ่านมาได้ทำลายทรัพยากรที่มีคุณค่าเหล่านี้ไปอย่างไรบ้าง พื้นที่อีกร้อยละ 10 นั้น จะเป็นแหล่งน้ำ และอีกร้อยละ 15 เป็นอาคารเพื่อ การเรียนรู้

ไม่เพียงแต่การได้รู้จักสภาพป่านิเวศที่สมบูรณ์แต่ดั้งเดิมของกรุงเทพฯ การมาเที่ยวชมที่นี่ยังสร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวเพราะจะได้เดินชมพรรณไม้ต่าง ๆ บนสกายวอล์กที่มีความสูง 10.2 เมตร ยาวเป็นระยะทางกว่า 200 เมตร เพื่อไปยังหอชมป่าที่มีความสูงถึง 23 เมตร ขึ้นไปชมความสวยงามของป่า ในมุมมองจากบนยอดไม้ แต่ถ้าหากสังเกต ในสิ่งเล็ก ๆ ที่ระดับพื้นดินเบื้องล่างจะพบว่าที่นี่เป็นป่านิเวศที่สมบูรณ์ เพราะเราจะเห็นต้นกล้าเล็ก ๆ ที่เติบโตขึ้นมาและจะกลายมาเป็นไม้ใหญ่รุ่นถัดไป นี่จะทำให้ ผู้ที่มาเยี่ยมชมได้สัมผัสถึงความยิ่งใหญ่และพลังของธรรมชาติที่พร้อมจะเติบโตหากเรารู้จักรักษาและดูแลให้ดี เพราะด้วยพื้นที่แค่ 12 ไร่ ก็ยังสามารถจัดการให้มีป่านิเวศที่สมบูรณ์ยั่งยืนได้

กิจกรรมไฮไลต์

 • เดินชมพรรณไม้ต่าง ๆ บนสกายวอล์กที่มีความสูงกว่า 10 เมตร
 • ขึ้นไปชมความสวยงามของป่าในมุมมองจากบนบยอดไม้บนหอชมป่าที่มีความสูงถึง 23 เมตร

ช่วงเวลาที่เหมาะสม

 • เปิดวันอังคาร-วันอาทิตย์ (หยุดทุกวันจันทร์) เวลา 09.00-18.00 น.

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

 • สวนหลวง ร.9 (แผนที่)

  เวลา 05.00-19.00 น.

 • สวนน้ำโพโรโระ อควาพาร์ค กรุงเทพฯ (แผนที่)

  เวลา 10.30-19.00 น.

 • ตลาดนัดรถไฟ ศรีนครินทร์ (แผนที่)

  เวลา 10.30-19.00 น.

ติดต่อ

ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ปตท.

 • เลขที่ 81 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

 • 0 2136 6380

 • www.pttreforestation.com

 • ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท.

* ผู้เยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน สามารถจองวันและเวลาก่อนวันเข้าศึกษาดูงานล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วัน ผ่านทาง เว็บไซต์ : www.pttreforestation.com/BookingProjects.cshtml

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง