สวนพฤกษศาสตร์ระยอง

ที่นี่คือพื้นที่ชุ่มน้ำที่กว้างกว่า 3,000 ไร่ มีพันธุ์ไม้ท้องถิ่นหายากมากมาย โดยเฉพาะบางพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ที่นักท่องเที่ยวจะสัมผัสได้ตั้งแต่ก้าวแรกที่มาถึงสวนพฤกษศาสตร์ระยอง ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ศึกษาวิจัยและรวบรวมพันธุ์ไม้ในภาคตะวันออก เสมือนเป็นคลังที่รวบรวมความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติของประเทศไทยไว้ และยังต่อยอดในการศึกษาพร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไปให้เข้าใจถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติของพื้นที่ชุ่มน้ำ

ความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำคือการป้องกันการพลังทลายของชายฝั่งป้องกันปัญหาการรุกเข้ามาในแผ่นดินของน้ำเค็มซึ่งในที่สุดก็ส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีและการประกอบอาชีพต่าง ๆ ของชาวบ้านในพื้นที่ ดังนั้นแล้วการที่ได้มีโอกาสมาเรียนรู้ถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติ รักษาพื้นที่ชุ่มน้ำแบบนี้ไว้ ย่อมเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องต่อการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับพื้นที่นี้ทั้งต่อตัวทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ทางบก และต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ร่วมในพื้นที่แถบนี้ ถ้าทุกคนได้ตระหนักและเข้าใจถึงแนวทางแห่งความยั่งยืนนี้แล้วย่อมจะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาทรัพยากรเหล่านี้ไว้สืบไป

นอกเหนือจากการได้มาเรียนรู้ตระหนึกถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำแล้ว ผู้ที่มาเยี่ยมชมก็จะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติที่สวยงามแปลกตา ซึ่งสามารถเที่ยวชมได้ทั้งทางบกและทางน้ำ นั่งเรือชมป่าหรือจะเดินชมก็ได้ หลายคนนิยมนั่งเรือท้องแบนลงไปในบึงสำนักใหญ่ หรือหนองจรุง เพื่อดูนกอพยพประจำถิ่น เช่น นกอ้ายงั่ว นกปากห่าง  นกเป็ดน้ำ เป็นต้น ชมแพหญ้าหนังหมา ที่เป็นกอหญ้าทับถมหลายชั้นจนสูงเท่าหัว ชมพันธุ์บัวต่าง ๆ หลากหลาย และมีพื้นที่ที่เป็นไฮไลต์อย่างสวนป่าเสม็ดพันปีที่มีต้นเสม็ดขาว และต้นเสม็ดแดงทอดเป็นเงาสะท้อนน้ำแล้วยังเลือกแวะเกาะกลางน้ำเพื่อปั่นจักรยาน หรือพายเรือคายัค เพื่อชม ความสวยงามของธรรมชาติ ได้อีกด้วย

กิจกรรมไฮไลต์

  • เรียนรู้ระบบนิเวศที่มีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ
  • ล่องเรือท้องแบนลงไปในบึงสำนักใหญ่หรือหนองจรุง เพื่อดูนกอพยพประจำถิ่น
  • ชมพันธุ์พืชแปลกตา อาทิ แพหญ้าหนังหมา และ ชมพันธุ์บัวต่าง ๆ ฯลฯ
  • เลือกแนวทางรักษ์โลก ปั่นจักรยาน หรือพายคายัคชมธรรมชาติ

ช่วงเวลาที่เหมาะสม

  • สามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล เปิดทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น.
  • ช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปีมีการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีเมืองระยอง สถานที่จัดงานจะหมุนเวียนกันระหว่างอำเภอเมืองระยองและอำเภอแกลง

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

ติดต่อ

สวนพฤกษศาสตร์ระยอง

  • พื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติ บึงสำนักใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

  • 0 3863 8981

ติดต่อขอใช้สถานที่ปลูกป่า จองนั่งเรือ
Facebook  : rayongbotanic

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง