ชุมชนห้วยหินลาดใน

หากต้องการจะสัมผัสและเรียนรู้วิถีของชาวปกาเกอะญอแบบแท้จริงดั้งเดิม และตัดขาดจากโลกแห่งความวุ่นวายภายนอก ที่ชุมชนห้วยหินลาดในอาจเป็นคำตอบสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการประสบการณ์ที่แปลกใหม่ไปจากเดิม

ที่นี่ไม่มีแม้กระทั่งไฟฟ้าและสัญญาณโทรศัพท์ ที่อาจทำให้ผู้ที่มาเยือนลังเลใจเพราะความลำบากและการขาดสิ่งอำนวยความสะดวกที่คุ้นเคย แต่ถ้าหากได้มาสัมผัสกับวิถีของชาวปกาเกอะญอหรืออีกชื่อคือชาวสกอร์แลอาจจะได้รับความอบอุ่นจากการต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมตรี และยังได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติที่โอบอุ้มมนุษย์อย่างพวกเราไว้เสมือนสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบเล็ก ๆ ของธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ ไม่ใช่การที่มนุษย์จะเป็นเจ้าของทุกสิ่งในโลกอย่างที่เราคุ้นเคย

ผู้คนที่นี่ใช้ชีวิตอย่างเคารพป่าและธรรมชาติ เพราะผืนป่ากว้างใหญ่กว่า 12,000 ไร่นั้นคงความหลากหลายทางชีวภาพและกอดชุมชนเล็ก ๆ   แห่งนี้ไว้

นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะได้ลองใช้ชีวิตตามแบบวิถีชุมชนที่นี่อย่างแท้จริง ได้กินอาหารแบบคนท้องถิ่น ได้พักที่บ้านของชาวปกาเกอะญอ สลัดความยึดติดและวัตถุนิยมต่าง ๆ แล้วมาใช้ชีวิตที่เรียบง่าย ทำให้มีเวลา  คิดว่าสิ่งใดนั้นคือความจำเป็นจริง ๆ สำหรับชีวิต และรู้จักคุณค่าของตนเอง   และความเป็นมนุษย์มากขึ้น ว่าเราต้องอาศัยพึ่งพิงกับธรรมชาติมากเช่นไร อันจะก่อให้เกิดความรักและความเข้าใจที่การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะต่อยอดไปถึงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ให้ทั้งมนุษย์และธรรมชาติอยู่ร่วมกันได้ตลอดไป

นอกจากจะมาสัมผัสชีวิตดั้งเดิมราวกับเป็นคนในชุมชนแล้วยังมีกิจกรรมให้ทำอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการชมป่าต้นน้ำของชุมชนหินลาดใน การศึกษาการปลูกชาพันธุ์พื้นเมืองที่ไม่ใช้สารเคมี ไม่ใช้น้ำมากปลูกผสมกลมกลืนกับป่า แล้วเก็บยอดชามาทำการนวดชาและคั่วชา ชมการเก็บ น้ำผึ้งป่า ที่มีลักษณะเฉพาะตัวเป็นน้ำผึ้งออร์แกนิกและการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นต้น

กิจกรรมไฮไลต์

  • สัมผัสกับวิถีดั้งเดิมของชาวปกาเกอะเญอ
  • ชมการเก็บน้ำผึ้งป่าด้วยวิธีการแบบดั้งเดิม
  • เที่ยวชมป่าต้นน้ำ
  • เรียนรู้การปลูกชาพื้นเมืองปลอดสาร

ช่วงเวลาที่เหมาะสม

  • แนะนำฤดูหนาว กลางเดือนตุลาคม-กลางเดือนกุมภาพันธ์
  • ควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทาง

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

ติดต่อ

ชุมชนห้วยหินลาดใน

  • เลขที่ 9 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหินลาดใน ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170

  • 08 1484 5919, 08 5713 2533

  • บ้านห้วยหินลาดใน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง