แซตอม ออร์แกนิก ฟาร์ม

ณ ดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำลำชีแห่งนี้ เป็นที่ตั้งของ Farm Stay ที่ไม่ได้มีดีแค่เพียงกลิ่นอายชนบท บรรยากาศท้องทุ่ง และวิวอาทิตย์ลับฟ้าที่สวยงามน่าเชยชมเท่านั้น แต่ยังมีจิตสำนึก และความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่ความยั่งยืนที่แท้จริงด้วยวิถีแนวทางเกษตรอินทรีย์ที่ดีต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกใบนี้

ในภาษาของชนพื้นเมืองชาวกูยท้องถิ่นสุรินทร์ คำว่า “แซตอม” นั้นแปลว่า “นาที่ตั้งอยู่ริมห้วย” ซึ่งเป็นความสมบูรณ์ที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการเพาะปลูก โดยที่แซตอม Organic Farm ได้เน้นไปที่การทำนาแบบเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต และทำหน้าที่เสมือนศูนย์การเรียนรู้ในเรื่องข้าวซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของสุรินทร์และของประเทศไทย เผยแพร่ความรู้เรื่องความหลากหลายของสายพันธุ์ข้าว การปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมือง อาทิ ข้าวกล้องมะลินิลสุรินทร์ มะลิโกเมนสุรินทร์ ข้าวผกาอำปึล ข้าวไตรจัสมิน ฯลฯ การแปรูปหรือต่อยอดทำข้าวเป็นไวน์คุณภาพ ทั้งยังมีคนท้องถิ่นเข้ามาร่วมจัดการและทำกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยว อาทิ กิจกรรมที่ผู้มาเยือนจะได้เปลี่ยนไปใส่ชุดม่อฮ่อม แล้วทดลองดำนาอย่างวิถีการทำนาของชาวกูยให้ลึกซึ้ง ปลูกผักสวนครัว ทำสวนผลไม้ปลอดสาร แล้วนำมาประกอบอาหาร ที่ทานแล้วดีต่อสุขภาพ และไม่ทิ้งสารค้างตกค้างในธรรมชาติ รวมไปถึงการท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้วิถีชุมชนโดยรอบ ออกไปพายเรือคายัค ชมธรรมชาติแห่งสายน้ำ และวิถีประมงแห่งแม่น้ำชี กับชมรม Surin Kayak Club

การมาเยือนและพักผ่อนที่ Farm Stay วิถีเกษตรอินทรีย์แห่งนี้ นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้รับความสุขอย่างเต็มอิ่มแล้ว ยังสามารถเป็นผู้ให้ได้ด้วยเพราะการอุดหนุนสินค้าหรือบริการจากคนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นการกิน การนอน และการซื้อของฝาก จำนวนเงินเหล่านั้นจะส่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับคนในพื้นที่โดยตรง และยังเป็นกำลังใจให้คนทำเกษตรอินทรีย์ได้สืบสานวิถีนี้ซึ่งเป็นหนึ่งแนวทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปด้วย

กิจกรรมไฮไลต์

  • ทดลองดำนา สัมผัสวิถีชีวิตชาวนากูยด้วยตนเอง
  • รับประทานอาหารที่ปรุงจากผลิตผลทางเกษตรอินทรีย์
  • สัมผัสบรรยากาศการพักผ่อนที่สวยงามชายทุ่ง ชมวิวตะวันรับฟ้าที่สวยงาม
  • พายเรือคายัคกับชมรม Surin Kayak Club

ช่วงเวลาที่เหมาะสม

  • สามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล โดยกิจกรรมภายในแซตอม ออร์แกนิก ฟาร์ม จะปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามฤดูกาล

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

ติดต่อ

แซตอม ออร์แกนิค ฟาร์ม

  • 06 1165 1848

  • www.satomfarm.com

  • Satom Organic Farm : Surin

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง