ชุมชนท่องเที่ยวทะเลน้อย และตลาดป่าไผ่สร้างสุข

อัตลักษณ์อันโดดเด่นของทะเลน้อยก็คือธรรมชาติที่บริสุทธิ์ ทั้งยังมีระบบนิเวศที่หลากหลาย และอุดมสมบูรณ์ เหล่าพืชน้ำเติบโตงอกงามเป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของหมู่ปลาน้อยใหญ่ ซึ่งดึงดูดนกน้ำนานาชนิด ชาวประมงเองก็ได้อาหารซึ่งเป็นส่วนแบ่งจากธรรมชาติ เป็นลักษณะที่เกื้อกูลกันและเป็นตัวอย่างของระบบห่วงโซ่อาหารที่ดี นอกจากนั้นยังมีกระจูดที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ เป็นทรัพยากรท้องถิ่นในการทำเสื่อและผลิตภัณฑ์ของชุมชน

เสน่ห์ของการท่องเที่ยวชุมชนทะเลน้อยมาจากการที่ชุมชนโยงวิถีของธรรมชาติเข้ารวมกับวิถีชีวิต กลายเป็นวิถีแห่งความสุข และเมื่อนักท่องเที่ยวมาเยือนก็จะได้สัมผัสธรรมชาติที่งดงามอย่างลึกซึ้งผ่านกิจกรรมของชุมชน ที่ดำเนินไปอย่างเรียบง่ายบนพื้นฐานของความพอเพียง อย่างเช่น การยกยอ การถนอมอาหาร หัตถกรรมกระจูด ทั้งยังสามารถพายเรือออกไปชมธรรมชาติ มองหาควายน้ำ เก็บบัวสายมาทำอาหาร และกินนอนพักผ่อนแบบโฮมสเตย์กับคนท้องถิ่น เป็นต้น

ส่วนทางด้านตลาดป่าไผ่สร้างสุขก็เป็นจุดหมายท่องเที่ยวคุณภาพดีของจังหวัดพัทลุง เดิมเป็นสวนและแหล่งเรียนรู้ที่ทำการเพาะปลูกไผ่ ขยายพันธุ์ไผ่ และทำถ่านไม้ไผ่มาก่อนจะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ จากความร่วมมือของคนในชุมชนที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์เป็นตลาดที่มีคอนเซปต์สุดน่ารัก คือ “อิ่มกาย บายใจ สุขอยู่ที่พอ” จัดแบ่งหลากหลายโซน แต่คึกคักมาก ที่โซนอาหารพื้นเมืองและขนมท้องถิ่นหาทานยาก ที่พบได้ทั้งแกงน้ำเคย ข้าวยำปักษ์ใต้ ข้าวนึ่ง ขนมจีนแกงใต้ หมูสะเต๊ะ ข้าวราดคั่วเนื้อ หัวข่าอ่อน ข้าวต้มสมุนไพรเต้าเจี้ยวดองขิง ขนมม้า ขนมสาคู เป็นต้น

เน้นการปรุงสุกใหม่และใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่สดสะอาดสดปลอดสารพิษ และยังมีผักสด ผลไม้ตามฤดูกาล และงานแฮนด์เมดของชุมชนด้วย

นอกจากนั้นยังมีจุดเด่นด้วยการเป็นตลาดสีเขียวรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่รณรงค์ไม่ใช้ถุงพลาสติกและเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวใช้ถุงผ้าหรือตะกร้า พ่อค้าแม่ค้าร่วมใจใช้ใบบัว ใบตอง หรือวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้บรรจุอาหารแทนพลาสติก หรือโฟม แก้วน้ำจะเน้นใช้กระบอกไม้ไผ่หรือแก้วที่ล้างใช้ซ้ำได้เพื่อไม่ก่อให้เป็นปัญหาขยะล้นเมือง ภายในตลาดไม่มีถังขยะวางตั้งแต่สร้างจิตสำนึกของทุกคนให้ช่วยกันรักษาความสะอาด ใครทานเสร็จสามารถนำขยะไปฝากทิ้งได้ตามร้านค้า บางช่วงจะมีการแสดงพื้นเมืองให้ได้ชมกันด้วย นับได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะกับการมาพักผ่อน โดยเฉพาะการมากับครอบครัวในวันหยุดเพื่อปลูกฝังสิ่งที่ดีงามแก่เยาวชนรุ่นใหม่ให้รู้จักเคารพต่อวิถีของชุมชนที่ได้มาเยือน ชักชวนให้เห็นคุณค่าและช่วยกันสนับสนุนสินค้าชุมชน และท่องเที่ยวไปโดยไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

กิจกรรมไฮไลต์

 • เรียนรู้การใช้ชีวิตที่เรียบง่ายตามวิถีพอเพียง ท่ามกลางความสงบสวยงามของธรรมชาติแวดล้อม
 • ท่องเที่ยวตลาดสีเขียว ทานอาหารท้องถิ่น อุดหนุนซื้อสินค้า และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน

ช่วงเวลาที่เหมาะสม

 • แนะนำให้ท่องเที่ยวช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เดือนเมษายน
 • หากต้องการชมพระอาทิตย์ขึ้นที่คลองปากประ แนะนำเป็นเวลาประมาณ 06.00 น. และดอกบัวจะบานก่อน เวลา 07.00 น.
 • ตลาดป่าไผ่สร้างสุข เปิดเฉพาะวันเสาร์ เวลา 08.30-17.00 น.

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

 • จุดชมวิวทะเลน้อย  (แผนที่)

 • สะพานเฉลิมพระเกียรติฯ  (แผนที่)

 • ศูนย์การเรียนรู้ นาโปแก ควนขนุน  (แผนที่)

  เวลา 09.00-19.00 น.

 • ตลาดน้ำทะเลน้อย   (แผนที่)

  เปิดเฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-19.00 น.

ติดต่อ

ชุมชนท่องเที่ยวทะเลน้อย และตลาดป่าไผ่สร้างสุข

 • เทศบาลตำบลพนางตุง

 • 0 7468 5240

 • www.phanangtung.go.th

 • ชุมชนบ้านทะเลน้อย – The Thale Noi Village, Phatthalung Thailand.

 • กินดีมีสุข จ.พัทลุง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง