BAMBOO SCHOOL

นักท่องเที่ยวสามารถที่จะเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้ไปพร้อม ๆ กันได้เมื่อมายัง Bamboo School สถานที่ซึ่งเป็นทั้งโรงเรียน โรงพยาบาล และเป็นบ้าน “ที่พักใจ” ของเหล่าเด็ก ๆ ที่ขาดโอกาสและถูกทอดทิ้งในชุมชนบ้องตี้ กลางหุบเขา ใกล้ชายแดน ไทย-เมียนมาร์ ผู้มาเยือนที่นี่จะได้เรียนรู้ร่วมกับเด็ก ๆ ในการรักษาและใช้ของที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งยังมีวิชาสิ่งแวดล้อมที่สอนผ่านการสร้างบ้าน!

แรงบันดาลใจเริ่มต้นของแคทเธอรีน รูธ ไรลี่ ไบรอัน คือการอุทิศตนเพื่อดูแลเด็ก ๆ หลายเชื้อชาติด้วยความมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนเด็กซึ่ง ‘รอการช่วยเหลือ’ ให้ไปสู่เด็กที่คิดว่าจะ ออกไปช่วยเหลือผู้อื่นต่อ ๆ ไป เธอค้นหาทักษะและพรสวรรค์ที่แต่ละคนมีเพื่อที่จะพาเด็ก ๆ ไปให้ถูกเส้นทาง จากเด็กแค่    คนเดียวก็เพิ่มจนเป็นหลายสิบคน ศิษย์ปัจจุบันมากกว่า 70 คนอยู่ที่  Bamboo School นอกเหนือจากนั้นก็เรียนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย มีหลายคนที่เรียนจบแล้วไปเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ หมอ พยาบาล เจ้าหน้าที่รถฉุกเฉินทั่วประเทศ และบางส่วนได้ไปทำงานในต่างประเทศทั่วโลก

นอกจากนั้นที่นี่ยังได้สอนเด็กสร้างบ้าน ทั้งสร้างบ้านจากไม้ไผ่ และบ้านจาก Eco Bricks โดยการเก็บขวดพลาสติกที่ใช้แล้วถูกทิ้งมาอัดให้แน่นด้วยขยะประเภทซองกาแฟ ถุงขนม ถุงพลาสติก ฯลฯ ซึ่งไม่สามารถรีไซเคิลได้แล้วนำมาก่อฉาบปูนเป็นโครงสร้างผนังแทนอิฐ และขั้นบันได วิชานี้ประสบความสำเร็จในการสอนให้เด็ก ๆ ได้รู้จักคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ แม้ว่าถูกประเมิณค่าว่าเป็นขยะไปแล้วก็ตาม ทำให้เด็ก ๆ เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการลดปัญหาของสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับโลกใบนี้ พร้อมกันนี้ก็ยังสอนให้ใครก็ตามที่มาเยือนได้ตระหนักรู้ด้วยเช่นกัน

Bamboo School ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการค้นหาแรงบันดาลใจครั้งใหม่ให้มาร่วมเรียนรู้ คลุกคลีอยู่กับธรรมชาติ ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม  อย่างยั่งยืน และเปิดรับจิตอาสาที่มีใจพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชน ให้มาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดี สร้างห้องสมุด หรือสร้างการเรียน  การสอน และสนับสนุนในทางการแพทย์ของที่นี่ด้วย

กิจกรรมไฮไลต์

 • ชมบ้านที่สร้างขึ้นจาก Eco Brick เปลี่ยนขยะให้เป็นโครงสร้างบ้านที่แรกในประเทศไทย
 • ร่วมสร้างห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ และร่วมสนับสนุนทางการแพทย์ของ Bamboo School
 • สัมผัสมิติใหม่แห่งการท่องเที่ยวที่จะทำให้จิตใจเบิกบานไปด้วยการเป็นทั้งผู้แบ่งปัน และเป็นผู้รับความสุขจากการท่องเที่ยวไปพร้อม ๆ กัน

ช่วงเวลาที่เหมาะสม

 • เนื่องจาก Bamboo School เป็นสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่นับถือศาสนาคริสต์และอยู่ติดชายแดน ควรติดต่อแคทเธอรีน ทางอีเมลหรือโทรศัพท์แจ้งก่อนทุกครั้ง
 • สอบถามเวลาในการเข้าเยี่ยมทางอีเมล
 • แนะนำเดือนตุลาคม-เดือนกุมภาพันธ์ หลีกเลี่ยงช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนมีนาคม-เดือนพฤศจิกายน เพราะมียุงเยอะ เสี่ยงต่อโรคมาลาเรีย
 • หมู่บ้าน ห้ามออกจากเคหะสถาน ตั้งแต่ 21.30 น.

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

 • น้ำตกไทรโยคน้อย (น้ำตกเขาพัง) (แผนที่)

 • ทางรถไฟสายมรณะและถ้ำกระแซ  (แผนที่)

 • ปางช้างไทรโยค  (แผนที่)

  เวลา 08.00-16.00 น.

 • อ่างเก็บน้ำบ้านสามัคคีธรรม   (แผนที่)

 • อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์  (แผนที่)

  เวลา 08.00-17.00 น.

ติดต่อ

Bamboo School 

 • ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150

 • 08 5290 6652

 • www.bambooschoolthailand.com

 • BamBoo School Family

 • office.bambooschool@gmail.com

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง