ชุมชนบางใบไม้

สัมผัสวิถีชีวิตพื้นบ้านแบบชาวใต้ที่อยู่คู่กับสายน้ำ ณ ชุมชนบางใบไม้ ชุมชนที่มีคลองน้อยใหญ่จำนวนกว่าร้อยคลองเชื่อมต่อกันไปมาก่อนจะไหลไปเชื่อมต่อกับแม่น้ำตาปีเส้นเลือดใหญ่ของภาคใต้ วิถีชีวิตชาวบ้านที่อยู่คู่กับสายน้ำมาแต่โบราณ และสวนมะพร้าวที่อยู่สองฟากฝั่งคลอง จึงเป็นเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่โดนเด่นให้ผู้มาเยือน

สายน้ำและสวนมะพร้าวนั้นผสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่ โดยหลังจากเก็บมะพร้าวแล้วก็จะนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคหลากหลายชนิดสำหรับชีวิตประจำวัน มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวในหลายรูปแบบให้เป็นงานหัตถกรรมและสิ่งของหลากหลายที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ รวมไปถึงการทำน้ำส้มสายชูหมักด้วยวิถีภูมิปัญญาพื้นบ้าน ซึ่งน้ำส้มสายชูหมักนี่เองก็เป็นส่วนผสมที่สำคัญที่ช่วยเพิ่มรสชาติให้กับอาหารใต้

นักท่องเที่ยวที่มาเยือนชุมชนบางใบไม้ จะมีโอกาสที่จะได้ช่วยสนับสนุนชุมชนให้สามารถดำรงวิถีพื้นบ้าน ด้วยการอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผลิตโดยชุมชน นำไปจำหน่ายที่ตลาดประชารัฐบางใบไม้ พร้อมกับช่วยรักษาความสวยงามของสายน้ำของชุมชนแห่งนี้ไว้โดยลดการใช้พลาสติก เลี่ยงการทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง ได้สัมผัสประสบการณ์น่าตื่นตาตื่นใจที่ชุมชนแห่งนี้ ด้วยการนั่งเรือล่องคลองชมวิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชนในตอนกลางวันและชมความงดงามของแสงระยิบระยับจากหิ่งห้อยในยามค่ำคืน ที่นี่ยังมีโบราณสถานบ้านสองร้อยปีที่เป็นจุดกำเนิดของชุมชนบางใบไม้อีกด้วย

กิจกรรมไฮไลต์

  • นั่งเรือออกไปชมบรรยากาศของสายน้ำ พร้อมธรรมชาติของสวนมะพร้าวสองฝั่งคลอง
  • ชมพูมิปัญญาในการนำมะพร้าวมาสร้างมูลค่าเพิ่มของชุมชนบางใบไม้

ช่วงเวลาที่เหมาะสม

  • แนะนำช่วงเดือนพฤษภาคม-เดือนกันยายน

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

ติดต่อ

ชุมชนบางใบไม้

  • ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

  • 08 1396 9688

  • www.bangbaimai.go.th

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง