ชุมชนพรหมโลก

สัมผัสเรียนรู้กับวิถีพื้นบ้านภาคใต้ที่อยู่อาศัยร่วมกับความสมบูรณ์ของธรรมชาติของเขาหลวงเทือกเขานครศรีธรรมราช ชุมชนพรหมโลกนั้นเป็นตัวเลือกที่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวให้มาเยือนและมาสัมผัสเสน่ห์ของชาวใต้ไปด้วยกัน ชุมชนที่นี่อยู่อาศัยใกล้ชิดกับธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ทำให้ชาวบ้านสามารถทำการเกษตรกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสวนยางพารา พืชผักและหมากพลู เพราะได้รับประโยชน์จากแร่ธาตุในดินและดินน้ำที่อุดมสมบูรณ์แถบนี้ ทำให้อาชีพหลักของคนที่นี่คือเกษตรกรรม นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจึงจะได้สัมผัสรสชาติอาหารใต้แท้ ๆ จากผลผลิตทางการเกษตรเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็น ใบเหลียงผัดไข่ แกงส้ม ตำยำละมุด ผัดสะตอ ขนมลา และผลไม้สดต่าง ๆ เช่น เงาะ มังคุด ทุเรียน ละมุด ลางสาด และกาแฟ

นักท่องเที่ยวที่ต้องการพักค้างคืนอาจเลือกพักโฮมสเตย์ เพื่อสัมผัสชีวิตชาวบ้านที่เรียบง่าย ตื่นเช้าไปทำบุญตักบาตร เดินทางไปไหนมาไหนในชุมชนด้วยจักรยานลดมลภาวะ ชมการแสดงมโนราห์อันเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ และยังสามารถไปเรียนรู้วิถีชีวิตคนในชุมชน เช่น กรีดยาง ทำฟาร์มเห็ด ทำไม้กวาดดอกหญ้า มาเรียนรู้การทำสวนสมรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคใต้ที่มักปลูกผลไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ พืชสมุนไพรไว้ในที่เดียวกัน โดยไม่ทำลายพืชดั้งเดิมที่เป็นอยู่

ที่นี่ยังมีน้ำตกพรหมโลก น้ำตกขนาดใหญ่ที่มีความสวยงาม มีลานหินกว้าง มีเฟิร์นดึกดำบรรพ์ที่พบได้ที่นี่เท่านั้น และนักท่องเที่ยวยังสามารถเดินตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับนิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ

ผู้คนที่พรหมโลกยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวให้มาเรียนรู้วิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรม เพื่อที่จะได้เกิดความเข้าใจในสิ่งที่ชุมชนเป็น และร่วมอนุรักษ์ให้คงอยู่เหมือนเดิม ให้ชุมชนแห่งนี้รักษาวิถีที่น่าสนใจนี้ไว้ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

กิจกรรมไฮไลต์

 • ท่องเที่ยวน้ำตกพรหมโลก ชมต้นเฟิรน์ดึกดำบรรพ์ ที่เดียวที่นี่
 • เรียนรู้การทำสวนยาง ฟาร์มเห็ด และไม้กวาดดอกหญ้า อาชีพหลักของชาวพรหมโลก
 • ทดลองทำผ้าบาติก
 • ชมการแสดงรำมโนราห์

ช่วงเวลาที่เหมาะสม

 • สามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล แต่แนะนำให้มาช่วงฤดูร้อน ปลายเดือนมกราคม-เดือนมิถุนายน และฤดูผลไม้ เดือนกรกฎาคม-เดือนสิงหาคม

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

 • น้ำตกพรหมโลก (แผนที่)

 • พระตำหนักเมืองนคร  (แผนที่)

  เวลา 09.00-17.00 น.

 • พระธาตุชัยมณีศรีฆะโลก วัดเขาปูน (แผนที่)

  เวลา 09.00-17.00 น.

 • วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  (แผนที่)

  เวลา 10.00-17.00 น

 • บ้านท่านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ (แผนที่)

  เวลา 08.00-16.00 น.

ติดต่อ

ชุมชนพรหมโลก

 • ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 80320

 • 08 1081 9150

 • CBT Promlok

 * ติดต่อผู้ประสานงานชุมชน คุณสาว โทรศัพท์ 08 1081 9150, คุณหนูณี โทรศัพท์ 08 8751 9993

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง